336 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  91
جلسه 336 - 1396/12/20، کفر جحودی شامل کفرعلمی و کفر جهلی می شود و نیز کفر نعمت و کفر معصیت به معنای نافرمانی خداوند سبحان از اقسام کفر نکوهیده بشمار می رود.
335 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  77
جلسه 335 - 1396/12/13، کفر نکوهیده چند نوع دارد، کفر جحودی که آن نیز دو گونه است، کفر علمی و کفر جهلی و نیز کفر نعمت که « نادیده گرفتن نیکی دیگران با گفتار یا رفتار » معنا می شود.
334 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  90
جلسه 334 - 1396/12/6، کفر نکوهیده در قرآن مجید در چند معنا بکار رفته که یکی از آنها کفر حجود و انكار است
333 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  147
جلسه 333 - 1396/11/15، تفسیر آیه ششم از سورۀ مبارکه بقره،ریشه کفر به معنای پنهان كردن و کافر به معنای پنهان کننده است
332 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  167
جلسه 332 - 1396/11/1، تفسیر سوره مبارکه بقره آیه ششم، استناد به آیه ۱۹ سوره انعام، «بنا بر تصریح قرآن کریم، خداوند ميان پیامبر(ص) و مردم گواه و شاهد است
331 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  143
جلسه 331 - 1396/10/24، ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه بقره در تبیین موانع « فلاح » و سعادت انسان در دنیا و آخرت : در قرآن کریم موانع متعددی برای «فلاح» و سعادت انسان ذکر شده است که ظلم، کفر و بزهکاری از آن جمله محسوب می شوند. ...
330 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  143
جلسه 330 - 1396/10/17، ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه بقره، تبیین موانع « فلاح » و سعادت انسان در دنیا و آخرت
329 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  159
جلسه 329 - 1396/10/10، ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه بقره : تبیین مراتب سعادتمندی انسان در زندگی پس از مرگ
328 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  168
جلسه 328 - 1396/10/03، توحید مراتبی دارد که با گفتن کلمه طیبۀ « لااله الا الله» آغاز می شود و پیامبر خدا(ص) نیز در سالهای نخست دعوت علنی مردم به اسلام دعوت خود با این جمله آغاز کرد، « لا اله الله تفلحوا » یعنی کلمه توحید را بگویید سعادتمند ...
327 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  110
جلسه 327 - 1396/09/26، «با تامل در آیاتی که اشاره به عوامل فلاح و سعادت انسان دارند، می‌توان به یکی از لطایف معارف قرآنی دست یافت. زیرا خداوند سبحان در تبیین عوامل سعادت، در آیه دوم تا پنجم از سوره بقره عامل سعادت را «تقوا» و در آیه اول سورۀ مومنون ...
صفحه از 17
تعداد موارد : 169