633 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  8
جلسه 633 - 1397/1/28،
632 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  4
جلسه 632 - 1397/1/27،
631 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  7
جلسه 631 - 1397/1/26،
630 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  5
جلسه 630 - 1397/1/21،
629 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  6
جلسه 629 - 1397/1/20،
628 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  11
جلسه 628 - 1397/1/19،
627 - وظیفه حائض و نفساء در ضیق وقت برای عمره تمتع (3) تعداد بازدید:  69
جلسه 627 - 1396/12/21، بحث در مسئله هفتم تحریر و وظیفه حائض و نفساء در ضیق وقت برای اتمام عمره بود. آیا باید عمره تمتع را رها کند و به حج افراد عدول کند و پس از آن عمره مفرده به جا آورد یا اینکه عمره را ادامه دهد و فقط ...
626 - وظیفه حائض و نفساء در ضیق وقت برای عمره تمتع (2) تعداد بازدید:  70
جلسه 626 - 1396/12/20، بحث در مسئله هفتم از مسائل صور حج تمتع، یعنی وظیفه حائض و نفساء در ضیق وقت برای انجام عمره تمتع بود. روایت دیگری از «عجلان» نیز نقل شده که شبیه همان دو روایت قبلی است. متن آن چنین است: وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْهُ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) ...
625 - وظیفه حائض و نفساء در ضیق وقت برای عمره تمتع تعداد بازدید:  66
جلسه 625 - 1396/12/15، این مسئله در باره وظیفه حائض یا نفسائی بود که فرصت تمام کردن عمره تمتع را ندارد. طبق نظر حضرت امام باید از عمره تمتع به حج افراد عدول کند و پس از انجام حج افراد، عمره مفرده انجام دهد، همچنین است در جایی که به ...
624 - ادامه مسائل صورت حج تمتع تعداد بازدید:  68
جلسه 624 - 1396/12/14، در فروع قبلی این مسئله گفتیم: كسى كه وظيفه‌اش حج تمتع است، نمی‌تواند اختيارا به حج افراد یا قران عدول کند؛ ولى اگر وقتش براى تمام كردن عمره و رسيدن به حج، تنگ شود، باید نيتش را به حج افراد برگرداند و عمره را بعد از حج ...
صفحه از 35
تعداد موارد : 347