وقت نماز جمعه (اگر يقين دارد که وقت به اندازه کافي وجود ندارد) تعداد بازدید:  1107
اين مسأله هم چند فرع دارد : فرع اوّل : يقين دراد که وقت براي انجام اقلّ واجب از خطبه و نماز وجود دارد. حضرت امام در اينجا مي فرمايد : (( تخيّرَ بينَ الجمعة و الظّهر )) با توجّه به اينکه امام ، نماز جمعه را واجب تخييري مي دانست ...
وقت نماز جمعه(اگر قسمتي از نماز جمعه خارج از وقت باشد) تعداد بازدید:  989
بحث در مسأله سوم از ميان مسائل مرتبط وقت نماز جمعه تحريرالوسيله بود. عرض کرديم اين مسأله چند صورت دارد : صورت اوّل اين بود که يک رکعت از نماز جمعه را در وقت خوانده باشند. امام رضوان الله عليه فرمودند : نماز جمعه صحيح است. مرحوم صاحب جواهر فرمود : ...
وقت نماز جمعه (اگر قسمتی از نماز جمعه خارج از وقت باشد) تعداد بازدید:  1075
اگر داخل نماز جمعه شوند و وقت نماز خارج شود، چنانچه یک رکعت آن را در وقت خوانده باشد، نماز جمعه صحیح است وگرنه بنابر اشبه باطل است و احتیاط آن است که به عنوان نماز جمعه تمام کنند و سپس نماز ظهر را بخوانند و اگر عمداً تا بقای ...
وقت نماز جمعه (طولانی کردن خطبه ها جایز نیست) تعداد بازدید:  1151
مسأله 2 (( لا یجوز إطالة الخطبة بمقدار یفوت وقت الجمعة إذا کان الوجوب تعیینیّاً ، فلو فعل إثمٌ و وجبت صلوة الظّهر کما تجب الظّهر فی الفرض علی التّخییر أیضاً و لیسَ الجمعة قضاءٌ بفوات وقتها )) ((درصورتیکه وجوب نماز جمعه تعیینی باشد ، طول دادن خطبه نماز جمعه ...
وقت نماز جمعه 7 تعداد بازدید:  1021
بحث درباره وقت نماز جمعه بود. عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی نظر اوّل و دوم و سوم را نپذیرفتند. بعد فرمودند اگر ما باشیم و روایات باید قول جناب إبن ادریس و شهید را بپذیریم ، یعنی بگوییم وقت نماز جمعه مانند نماز ظهر است ؛ زیرا اطلاقات روایات ...
وقت نماز جمعه 6 تعداد بازدید:  1546
بحث درباره وقت نماز جمعه بود که تا به حال دو نظریه را به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. امّا نظریه سوم در وقت نماز جمعه این است : وقت نماز جمعه از اوّل زوال شمس است تا اینکه سایه شاخص به اندازه دو قدم انسان معمولی شود یا ...
وقت نماز جمعه 5 تعداد بازدید:  977
بحث در رابطه با نظریه دوم در وقت نماز جمعه بود که می فرمود : وقت نماز جمعه یک ساعت است و استدلال به دو روایت کردند ، هرچند مرحوم آیت الله خویی فرمودند : این دو روایت یک روایت است و از نظر سند هم صحیحه است امّا دو ...
وقت نماز جمعه 4 تعداد بازدید:  963
سخن درباره انتهاء وقت نماز جمعه بود ، گفتیم پنج قول در این مسئله وجود دارد که ادله قول اول را مطرح کردیم و اشکالات مرحوم آیت الله خویی را ذکر کردیم و پاسخ دادیم . قول دوم منسوب به آقای جعفی است .مرحوم صاحب حدائق از ایشان نقل می ...
وقت نماز جمعه 3 تعداد بازدید:  1281
بحث در رابطه با انتهاء وقت نماز جمعه بود عرض کردیم 5 قول وجود دارد : قول اول این بود : وقت نماز جمعه از اول زوال است تا زمانیکه دو خطبه معمولی و نماز جمعه خوانده شود . ادّله این نظریه را در جلسه گذشته بیان کردیم که ...
وقت نماز جمعه 2 تعداد بازدید:  891
سخن در رابطه با وقت نماز جمعه بود که گفتیم درباره اول وقت نماز جمعه اتفاق نظر وجود دارد که اول وقت آن ، زوال آفتاب است امّا در مورد پایان وقت نماز جمعه اختلاف نظر وجود داشت که مجموعاً 5 نظریه در اینجا وجود داشت و یکی از نظرها ...
صفحه از 2
تعداد موارد : 11