416 - مسائل پایانی بحث خمس تعداد بازدید:  1751
جلسه چهارصد و شانزده 94/08/12، بحث در یکی از مسائل مستحدثه در خمس یعنی مسئله تورم بود. گفتیم در این مسئله که در سه موضوع خمس، مهریه و قرض کاربرد دارد، این سه نظریه میان فقهای معاصر وجود دارد: یک) خمس دارد، دو) مصالحه می‌شود، سه) خمس ندارد. راجع به ...
415 - ادامه مسائل تقسیم خمس تعداد بازدید:  1671
جلسه چهارصد و پانزده 94/08/11، بحث در مسائل مربوط به تقسیم و مستحقین خمس بود. یازده مسئله آن را تا کنون خوانده‌ایم و اینک به مسئله دوازدهم می‌پردازیم. مسئله دوازدهم: بر گرداندن خمس به مالک لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك‌ إلا في بعض الأحوال، ...
414 - ادامه مسائل مصرف خمس تعداد بازدید:  1418
جلسه چهارصد و چهارده 94/08/10، بحث در مسئله هشتم از مسائل مربوط به تقسیم و مستحقین خمس بود. گفتیم در این مسئله که راجع به انتقال سهم سادات به شهر دیگر است، هفت فرع مورد بررسی قرار می‌گیرد که شش فرع آن را بحث کردیم و اینک فرع آخر آن ...
413 - انتقال خمس به شهر دیگر تعداد بازدید:  1993
جلسه سیزده 5/8/1394، هفت فرع در این رابطه، مطرح شد. فرع اصلی این بود که در صورت وجود مستحق در شهر خود، آیا انتقال سهم سادات جایز است یا خیر؟ غیر از صاحب حدائق که [طبق نقل آیة الله سبحانی] ‌فرموده مطلقا جایز نیست،[6] ظاهراً بقیه فقها اصل انتقال را جایز ...
412 - حکم سهم سادات در زمان غیبت تعداد بازدید:  2394
جلسه چهارصد و دوازده 94/08/04، نظر آیت الله خویی ایشان می‌فرمایند در این موضوع دو مسئله وجود دارد، یکی اینکه آیا تقسیم و جدا کردن خمس، احتیاج به مراجعه به حاکم شرع دارد یا نه؟ دوم این که آیا پرداخت و اعطای سهم سادات به سادات نیاز به اذن حاکم دارد ...
411 - اقوال در مصرف سهم امام علیه السّلام در عصر غیبت تعداد بازدید:  2323
جلسه چهارصد و یازده 94/07/21، قول ششم: صرف در مصالح عامه از راه احراز رضایت امام علیه السلام، ششمین نظریه‌ای که بسیاری از فقهای معاصر آن را پذیرفته‌اند، این است که سهم امام علیه السلام را باید در جایی که انسان می‌داند یا اطمینان دارد امام زمان ارواحنا له الفداء ...
410 - اقوال در مصرف سهم امام در عصر غیبت تعداد بازدید:  3090
جلسه چهارصد و دهم، 94/07/20، بحث در مسئله بسیار مهم مصرف سهم امام علیه السلام در عصر غیبت بود. راجع به زمان غیبت چون نص خاص یا اجماعی نداریم، اقوال متعددی نقل شده که به هفده نظر می‌رسد. برخی از این اقوال قابل طرح و بررسی نیست؛ ولی چند تای ...
409 - پرداخت بیش از مئونه به مستحق خمس تعداد بازدید:  1286
جلسه چهارصد و نهم، مسئله ششم: حکم پرداخت بیش از مئونه سال به مستحق متن مسئله چنین است: الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مئونة سنته و لو دفعة‌، كما أن الأحوط له عدم أخذه.
408 - حکم احتیال در پرداخت خمس به مشکوک السیادة تعداد بازدید:  2638
جلسه ششم، دو موضوع قابل بررسی: یکی اکتفا یا عدم اکتفای ادعای سیادت بود که گفتیم اگر شخص متهم به دروغ‌گویی نباشد از باب حجیت خبر ثقه در موضوعات، ادعای او تصدیق می‌شود. البته این نظر بر مبنای مشهور بود که خمس را تنصیف می‌کند؛ ولی بر مبنای صحیح‌تر که ...
407 - ادعای سیادت در استحقاق خمس تعداد بازدید:  2061
جلسه چهارصد و هفتم، صحبت درباره مسئله پنجم از مسائل مربوط به مستحقین خمس بود. این مسئله که متن آن را در جلسه قبل خواندیم راجع به کسی است که ادعای سیادت دارد یا کسی که مشکوک السیادت است. در اینجا ابتدا نظر صاحب عروة را می‌خوانیم و بعد به ...
صفحه از 2
تعداد موارد : 14