پیشگویی در بارۀ پیروزی انقلاب اسلامی

پیشگویی در بارۀ پیروزی انقلاب اسلامی

حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی بهجت (فرزند مرحوم آیة الله محمدتقی بهجت)، برای این‌جانب تعریف کردند که:
قبل از پيروزى انقلاب، دانشجويى _ كه الآن فيزيوتراب است _ به من گفت: اگر مى‏توانى، از آقا (پدرت) بپرس بالأخره شاه پيروز مى‏شود، يا امام خمينى؟

حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی بهجت (فرزند مرحوم آیة الله محمدتقی بهجت)، برای این‌جانب تعریف کردند که:

قبل از پيروزى انقلاب، دانشجويى _ كه الآن فيزيوتراب است _ به من گفت: اگر مى‏توانى، از آقا (پدرت) بپرس بالأخره شاه پيروز مى‏شود، يا امام خمينى؟

من منتظر فرصت بودم. يک روز ظهر ديدم كه آقا در حال وضو گرفتن، خيلى بشّاش است و در اين عالم نيست، به گونه‏اى كه متوجّه رفت و آمد ما نمى‏شود. در اين گونه مواقع بود كه مى‏شد چيزى از ايشان پرسيد و جواب گرفت؛ يعنى تا مى‏خواست از آن عوالمْ بيرون بيايد و به اينجا توجّه كند، در اين بين، مى‏شد از او پاسخى دريافت كرد، و گر نه وقتى به اين عالم مى‏رسيد، رازدار بود.

ايشان در حال شستن صورت بود كه به ايشان گفتم: آقا! بالأخره در اين زد و خورد، شاه پيروز مى‏شود يا آقاى خمينى؟

ايشان فرمود: بله؟

سؤالم را تكرار كردم.

فرمود: بله! آن آقاى سِدِهى[۱] هم گفت كه بار دوم، آقاى خمينى پيروز مى‏شود، و... .[۲]

گفتنى است كه آقا اين طور مسائل را به خود، نسبت نمى‏داد.[۳]


[۱] . احتمالاً مقصود، میر سیّدعلی آقاسِدِهی (م۱۳۵۸ق) یا حاج آقا رحیم ارباب (م۱۳۹۶ق) است.

[۲] . چنین نقلی، از شهید مطهری نیز رسیده است (ر.ک: استاد شهید مطهری از نگاه خانواده: ص۹۱) که ممکن است آن را مرحوم بحر العلوم بن سیّد اسد الله سدهی میردامادی (م۱۳۶۹ش) یا ملّا رمضانعلی املایی سدهی (م۱۳۸۵ق) برای ایشان روایت کرده باشند.

[۳] . زمزم عرفان، ویرایش دوم، ص۲۶۷. 


منبع :