عنوان کتاب : حكمت‏نامه حضرت عبدالعظيم عليه السلام‏
محل نشر : م
ناشر : دارالحدیث
تعداد جلد : 1
قطع : وزیری

حكمت‏نامه حضرت عبدالعظيم عليه السلام‏

حضرت عبد العظيم حسنى عليه السلام، يكى از شخصيت‏هاى بزرگ علمى ، عملى و جهادى است كه تا كنون آن گونه كه شايسته است، شناخته نشده است .
در مقدّمه حكمت نامه حضرت عبد العظيم عليه السلام، موضوعاتى چون: شخصيت خانوادگى ، ويژگى‏هاى علمى و عملى ، هجرت به شهر رى و وفات ايشان در اين شهر، بررسى شده اند.

حكمت‏نامه حضرت عبد العظيم عليه السلام‏

حضرت عبد العظيم حسنى عليه السلام راوىِ بخشى از حكمت‏هاى خاندان رسالت است ، و بدين مناسبت ، اين مجموعه ، حكمت‏نامه حضرت عبد العظيم عليه السلام ناميده شد .
اين حكمت‏نامه ، شاملِ شناخت‏نامه عبد العظيم عليه السلام و يكصد حكمت ، از سخنان حكيمانه‏اى است كه بى واسطه يا با واسطه ، توسط ايشان ، از اهل بيت عليهم السلام روايت شده است. پيش از ورود به متن كتاب ، ذكر چند مطلبْ ضرورى است :
۱ . در نگارش شناخت‏نامه حضرت عبد العظيم عليه السلام از شمارى از كتاب‏ها و مقالاتى كه در مجموعه آثار كنگره حضرت عبد العظيم عليه السلام منتشر شده اند، بهره برده‏ايم .
۲ . بجز يك روايت، متن همه رواياتى كه در اين حكمت‏نامه آمده و نيز ترجمه آنها برگرفته از مسند حضرت عبد العظيم حسنى عليه السلام‏۱ است، پس از مصدريابى توسط «پژوهشكده علوم و معارف حديث»، با نظمى نوين در پنج فصل ارايه مى‏شود . البته اصلاحات زيادى در ترجمه صورت گرفته و شمارى از روايات، مجدداً ترجمه شده اند .
۳ . كار اصلىِ نگارنده در اين مجموعه، شرح اكثر احاديث آن است ، و نكته قابل توجّه در اين باره، اين است كه در بسيارى از موارد، پيوند سخنان حكيمانه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام با قرآن كريم، مشخص گرديده است ، و اگر ديگر سخنان آن بزرگواران نيز بر همين منوال شرح داده شوند ، معلوم مى‏شود كه ره‏نمودهاى آنان، چيزى جز تفسير قرآن و شرح پيام‏ها ، اشارات و لطايف اين كتاب آسمانى نيست .
۴ . سند كامل روايات ، همراه با متن عربى آنها آمده تا معلوم شود كه حضرت عبد العظيم عليه السلام در چه نقطه‏اى از سند قرار گرفته است . البته در مواردى كه روايتى به منظور شرح دادن آن تقطيع شده باشد ، در پانوشت ، به متن كاملِ آن در فصل پنجم ارجاع مى‏ گردد .

فهرست مطالب:

فصل يكم : حكمت‏هاى اعتقادى‏
فصل دوم : حكمت‏هاى عبادی‏
فصل سوم : محاسن اخلاق و رفتار‏
فصل چهارم : بدی های اخلاق و رفتار‏
فصل پنجم : حكمت‏هاى جامع‏

 
-----------------------------------
۱- تأليف عزيز اللَّه عطاردى و عليرضا هزار ، از مجموعه آثار كنگره حضرت عبد العظيم عليه السلام (شماره يك) .