ماه رجب و یاد خدا

ماه رجب و یاد خدا

باید در این ماه تلاش کنیم که یک قدم بخدا نزدیک تر شویم و کمترین نشانه نزدیک شدن بخدا، انس بیشتر و لذت بردن از مناجات و همنشینی با خداست.

طبق روایتی که از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده خداوند متعال، از آغاز ماه رجب فرشته ای را در آسمان هفتم می گمارد، که اسم او «داعی» است و در طول این ماه از اول شب تا صبح خطاب به مردم ندا می دهد که خوشا بحال کسانی که یاد خدا هستند و از خدا اطاعت می کنند.
در ادامه روایت پس از ندای فرشته داعی ، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند خدای متعال، به بندگان خود خطاب می کنند که « من همنشین کسی هستم که یاد من باشد و فرمانبردار کسی هستم که از من فرمانبرداری کند و آمرزنده کسی هستم که از من آمرزش بخواهد، این ماه، ماه من است و بنده، بنده من است و رحمت، رحمت من است و کسی که در این ماه مرا بخواند اجابتش می کنم.»
طبق رهنمود قرآن، استغفار، توبه و آمرزش گناهان موجب حل مشکلات می شود، زیرا بسیاری از مشکلات و مصایبی که به انسان وارد می شود به سبب گناهان و فراموشی یادخداست.
 باید در این ماه تلاش کنیم که یک قدم بخدا نزدیک تر شویم و کمترین  نشانه نزدیک شدن بخدا، انس بیشتر و لذت بردن از مناجات و همنشینی با خداست.

 

منبع :