تاريخ : چهارشنبه 1396/11/11

دیدار با آیت الله العظمی جعفر سبحانی

آیت الله العظمی سبحانی در دیدار آیت الله ری شهری ضمن ابراز قدردانی از احیاء کتاب شریف کافی گفتند: برای سایر کتب اربعه نیز شایسته است، چنین اقدامی را دارالحدیث انجام دهد.