642 - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (7)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ... از جمله گناهانی که در اثر وسوسه شیطان بر زبان می‌شود و در این ...